சனி, செப்டம்பர் 25, 2010

நம்மைப் பற்றி நாம்நாம் இந்த உலகில் எத்தனையோ விசயங்களை அறிறோம், பல படைப்புகளை கண்டு பிரமிக்கிறோம், நாமே ஒரு மிகப் பெரிய அதிசயம் என்பதை நம்மை நாம் நோக்கினால் அறியப் பெறுவோம்.

1. மனிதனால் மட்டுமே நேரான கோடு வரைய முடியும்

2. ஒரு சராசரி மனிதன் தன் வாழ்நாளில் 450 மைல் நீளம் முடி வளர்கிறான்

3. மனிதன் சிரிக்கும் போது 17 தசைகள் இயங்குகின்றன.

4. மனித டி.என்.ஏ (D.N.A)யில் 800000 ஜீன்கள் இருக்கின்றன.

5. 4.2 அடிக்கும் குறைவாக உள்ள ஆண்களும், 3.9 அடிக்கும் குறைவாக உள்ள பெண்களும் குள்ளர்களாக கருதப்படுகிறார்கள்

6. மனித ரத்ததில் உள்ள வெள்ளை அணுக்கள் 2 முதல் 4 நாட்கள் வரை வாழ்கின்றன. சிவப்பு அணுக்கள் 3 முதல் 4 மாதம் வரை வாழ்கின்றன.

7. ஒவ்வொரு மனிதனும் 25 மில்லியன் தடைவ தன் வாழ்நாளில் விரல்களை மூடித்திறக்கிறான்.

8. maனித இதயம் அவன் கை முட்டி அளவு இருக்கும் சராசரி மனித இதயத்தின் எடை 0.5 எல்.பி.எஸ் (lbs)

9. மனிpத உடலில் நான்கு வகை மினரல்கள் உள்ளது 1. apatite, 2. oragonite, calcite and 3.chiristoba

10. மனித மூளை, உலகில் உள்ள எல்லா கைபேசிக்கும் ஆகும் மின்சாரத்தை ஒரு நாளில் உற்புத்தி செய்யும்.

11. மனித மூளையில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வினாடிக்கு 100000 வேதியல் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன.

12. பிறக்கும் குழந்தைகள் (kneecap) எனும் கால் மூட்டு எலும்பு இல்லாமல் பிறக்சகின்றன, அது 2 முதல் 6 வயதில் வளர்ந்து விடுகிறது.

13. மனித நுரையிரல் விரிக்கப் பட்டால் ஒரு டென்னீஸ் கோர்ட் அளவு இருக்கும்.

14. பிறக்கும் குழந்தையின் மூளையில் 14 பில்லியன் செல்கள் இருக்கும், அது அந்த
மனிதன் இறக்கும் வரை கூடுவதே இல்லை, ஆனால் 25 வயதிற்கு பிறகு ஒரு நாளைக்கு 100000 செல்கள் வீதம் குறைக்கிறது, ஒரு நிமிடத்தில் ஒரு பக்கத்தை படிக்கும் போது 70 செல்கள் இறக்கின்றன. 40 வயதுக்கு பின் மூளையில் உள்ள நியுரான்கள் குறைய தொடங்குகின்றன, 50 வயதுக்கு மேல் நியுரான்கள் குறைப்பாட்டால் மூளையின் அளவு சுருங்குகிறது.

15. manitha (man) உடம்பில் உள்ள மொத்த பாக்டீரியாக்களின் எடை 4.4 lbs

16. saராசரி மனிதனுக்கு 2 மில்லியன் வியர்வை சுரப்பிகள் இருக்கின்றன.

17. 1 லிட்டர் வியர்வையில் 540 கலோரி இழப்பீடு ஏற்படுகிறது. பெண்ணை விட ஆணுக்கு 40 சதவீதம் அதிகம் வியர்வை சுரக்கிறது.

18. வலதுப்பக்க நுரையிரல் இடதுப்பக்க நுரையிரலை விட அதிக காற்று நிறைக்கிறது.

19. ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்க சராசரி 23000 தடவை மூச்சு விடுகிறான்

20. நமது வாயில் 40000 பாக்டீரியாக்கள் இருக்கின்றன.

21. நாம் கண்ணை திறந்து கொண்டு ஒரு போதும் தும்ம முடியாது.

22. மனித உடலில் முதுகந்தண்டில் 33 முதல் 34 எலும்புகள் இருக்கின்றன.

23. ஆணைவிட பெண் இரு மடங்கு கண் சிமிட்டுகிறாள்.

24. மனித உடலில் மிகச்சிறிய செல் விந்துவில் உள்ளது.

25. குழந்தைகள் பிறக்கும் போது ஏறத்தாழ 300 எலும்புகளுடன் பிறக்கிறது. மனித உடலில் உள்ள சராசரி எலும்புகளின் எண்ணிக்கை 206.

26. நம் உடலில் 7 சோப்பு கட்டிகள் தயாரிக்கும் அளவு கொழுப்பு இருக்கிறது.

27. உணர்வுகளை மனித உடம்பிலில் நரம்புகள் வினடிக்கு 90 மீட்டல் வேகத்தில் மூளைக்கு கொண்டு செல்கிறது.

28. 37,843,200 தடவை இதயம் ஒரு வருடத்திற்கு துடிக்கிறது.

29. ஊதா நிறக்கண்களை உடையவர்கள் துல்லியமாக வலியை உணர்கிறார்கள்

30. கை நகம் கால் நகத்தைவிட 4 மடங்கு வேகமாக வளர்கிறது.

31. மனித உடலில் வாழ்நாளில் 1000 தடவை தோல் மாறி விடுகிறது.

32. மனித உடலில் உள்ள நரம்புகளின் நீளம் 46 மைல்கள்.

1 கருத்து:

ஞாஞளஙலாழன் சொன்னது…

> நாமே ஒரு மிகப் பெரிய அதிசயம் > என்பதை நம்மை நாம் நோக்கினால் > அறியப் பெறுவோம்.

உண்மை தான். அரிய தகவல்கள். பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி.