செவ்வாய், அக்டோபர் 06, 2009

காகிதத் திருவிழா

நம் நாட்டில் பல திருவிழாக்கள் உண்டு, அது போல் ஐரோப்பிய நாடுகளில் அவர்களின் திருவிழா மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸ்பெயினில் தக்காளித் திருவிழா, நெதர்லாண்டில் பழங்களின் திருவிழா, அது போல் போர்ச்சுகிஸில் காகிதத் திருவிழா இதோ அவற்றின் படங்கள் சில கண்டு களியுங்கள்

கருத்துகள் இல்லை: