வெள்ளி, செப்டம்பர் 05, 2008

மாநபியே


மானுடத்தின் மீதிறங்கி
மண்ணில் உதித்த மாநபியே
உங்கள் வார்த்தைகள்
இங்கு உலக சட்டம்
உங்கள் வாழ்கை - அது
எங்களுக்கு பல்கழைகழக பாடம்
உண்மையே உங்களிடமிருந்து தான்
உண்மையை கற்றது
இனி வரும் ஜனகோடிக்கும்
நீங்கள் தான் முன் மாதிரி
மின்னும் பொருள்கள்
உங்களிடமிருந்துதான்
ஒளியை பெற்றது
மணக்கும் மலர்கள்
உங்களிடமிருந்துதான்
மணத்தை பெற்றது
நிலவின் குளிர்மை
உங்கள் பார்வை
அன்னையின் அன்பு
உங்கள் அரவணைப்பு
எங்களை மட்டுமா அணைதீர்கள்
உங்களை கொல்ல வந்த
எதிரிகளையும் அல்லவா அணைதீர்கள்
எங்கள் ரஹ்மத்துல் ஆலமீனே
நாங்கள் இன்னும் உங்கள்
அன்பின் ஆழம் அறிய மீனே
அன்பின் ஆழம் அறிய மீனே

1 கருத்து:

nidurali சொன்னது…

நல்ல கட்டுரை .

May I know your Mail address.
Please reply to
Nidurali@gmail.com