சனி, செப்டம்பர் 20, 2008

உச்சியில்

உச்சியில்

தத்துவ தேடல்கள்
நதிகரையாய் நீளும்

மனதுக்குள் கேள்விகள்
கடல் அலையாய் எழும்

படிக்க படிக்க வளரும்
வாழ்கை பாடம்

பலரும் புரியாமல்
பிறந்து மறையும் சோகம்

பள்ளிப் பிஞ்சுகளுக்கே
பணம் தேடும் பாடம்

நெஞ்சக் குமுறல்கள்
ஓசையின்றி மறையும்

நியாயங்களுக்கு
மவுனப் பூட்டு

நேர்மைக்கு
இருட்டறைச் சிறை

இலக்கணமில்லா
இறையாண்மை

வரம்பு மீறல்களே
வாழ்கைச் சட்டம்

கேவலங்களே
கேளிக்கை


நாணம் இன்று
அவ நாகரிகம்

வசதிகள் மட்டுமே
வாழ்கை லட்சியம்

மனிதம் என்பது
மகான்களுக்கு மட்டும்

ஆம், நாம் இன்று
நாகரிகத்தின் உச்சியில்

கருத்துகள் இல்லை: