ஞாயிறு, செப்டம்பர் 21, 2008

கட்டணமா


கட்டணமா
அந்த மாலை நேர மஞ்சள் என்ன
உன் நிறமா
நீ- நான் மனசுக்குள் பூட்டி வைத்த
வண்டினமா
துள்ளி வரும் கால்கள் என்ன
மானினமா
உன் மொழிப்பேசும் விழிகள் என்ன
மீனினமா
உன் விரித்து வைத்த கூந்தல் என்ன
மயிலினமா
உன் இனிமையான குரல் என்ன
குயிலினமா
உன் மேனி என்ன வாசம் விசும்
சந்தனமா
நீ மொத்ததில் பூத்து நிற்கும்
பூ மரமா
நித்தம் உன்னைக் காண வேண்டும்
சம்மதமா
உன் நினைவாலே ஆகிப் போனேன்
பைத்தியமா
கொஞ்ச நேரம் வந்து நில்லு
வைத்தியமா
உனக்கு தாலி ஒன்னு கட்டப் போறேன்
சீக்கிரமா
நான் சொன்ன வாக்கு மாறமாட்டேன்
சத்தியமா
இது சட்டென்று கலைந்துப் போக
சொப்பனமா
என்னையே நான் உனக்கு தரப்போறேன்
அர்பணமா
அடி எட்ட நின்று கேள்வி என்ன
சௌக்கியமா
உன்னை கிட்ட வந்து தொட்டுப் பார்க்க
கட்டணமா

கருத்துகள் இல்லை: