சனி, செப்டம்பர் 20, 2008

கனவு

கனவுகள்

இது
உறகத்திற்கு பிறகு
இன்னொரு உலகம்
இது நாம் மட்டுமே
காணக் கூடிய
அதிசய உலகம்
இங்கே ஆடுகிறோம்
பாடுகிறோம்
பறக்கிறோம்
சிரிக்கிறோம்
அழுகிறோம்
அச்சப் படுகிறோம்
கற்பனைக்கு எட்டா
இடங்களிலெல்லாம்
கால் பதிக்கிறோம்
எங்கிருந்து
ஒளி பரப்பாகிறது
இந்த திரைப்படம்
இதில்
ஆண்டியாகவும் வரலாம்
அரசனாகவும் வரலாம்
இந்த காட்சிகளின்
இயக்குனன் யார்
இது வரை புரியவில்லை
இது மரணத்திற்கு பின்
மறு உலகம் என்பதன்
முன் உதாரணமோ
இது வரை விஞ்ஞானம்
விளங்க முடியா
விந்தை இது
அந்த கனவுலகில்
நாம் தாம் உலவுகிறோம்
ஆனால் நம் இஷ்டப்படி அல்ல
பிறகு யார் இஷ்டப்படி
விடை யாருக்கும்
தெரியவில்லை
அந்த காட்சிகளில்
நமக்கு இஷ்டப்பட்ட
பாத்திரமில்லை
கொடுக்க பட்ட
பாத்திரம் மாத்திரமே
சிந்தித்து பார்த்தால்
இயக்கத்தின் காரணன் தான்
இதன் இயக்குனனோ
அந்த அரங்கினில்,
காட்சிகளில்
மாற்றம் செய்ய முடியா
ஒரு பார்வையாளனாகத்தான்
நாம் இருக்க முடியும்
ஆம், விழித்nழும் வரை
நாம் ஒரு பார்வையாளனாகத்தான்
இருக்க முடியும்
நாமே நடித்து
நாம் மட்டுமே பார்க்கும்
அதிசய நாடகம்
இந்த கனவு

கருத்துகள் இல்லை: