வியாழன், செப்டம்பர் 18, 2008

கணக்கு

வாழ்கை என்பது
வரவுகளற்ற
செலவுக் கணக்கு
இதில் நாம்
அதிகம் போடுவது
தப்புக் கணக்கு

பாதை நெடுகப்
பாவக் கணக்கு
நாம் மறந்து போனது
கேள்விக் கணக்கு

மக்கள் போடும்
மனக் கணக்கு
மாறிப் போகும்
தினக் கணக்கு

வாழ்கை பலருக்கு
சோகக் கணக்கு
சிலர் தினம் காணும்
இன்ப கணக்கு

சிலருக் சொல்ல தெரியா
சொந்தக் கணக்கு
பலர் தினம் எழுதும்
கள்ளக் கணக்கு

இறைவன் போடும்
காலக் கணக்கு
மாற்ற முடியா
மாயக் கணக்கு

வேதம் சொல்லும்
வாழ்கை கணக்கு
வாழ்ந்து விட்டால்
லாபம் உனக்கு

வாழ்கை பலருக்கு
வெறுப்புக் கணக்கு
காட்ட முடியா
கருப்புக் கணக்கு

அரசியல் வாதிக்கு
ஆட்சிக் கணக்கு
ஆள்பவர் போடும்
பதவிக் கணக்கு

மனைவிப் போடும்
மாசக் கணக்கு
கணவன் போடும்
காசுக் கணக்கு

கணக்கு கணக்கு கணக்கு
எங்கும் கணக்கு
எதிலும் கணக்கு
அது புரியாததால் தான்
நமக்குள் பிணக்கு.

கருத்துகள் இல்லை: