ஞாயிறு, செப்டம்பர் 21, 2008

மௌனம்


மௌனம்

நீ மௌனமாய்
நிகழ்த்திய
உரையாடல்கள்
என் மனத்தில்
ஒலி நாடாக்களாய்
ஓராயிரம் உண்டு

மறைந்துக் கொண்டு
நீ அனுப்பிய
உன் உருவப் படம்
என் மனதில்
ஒளி நாடாக்களாய்
ஓராயிரம் உண்டு

மௌனமாய் சந்தித்து
மௌனமாய் பேசி
மௌனமாய்
உணர்வுகள் பரிமாறி
மௌனம் நம்
காதல் தேசத்து பாஷை

வாய் திறந்தால்
வழிந்தோடி விடும்
ஆசை என்று
மௌன அணைக்கட்டி
மௌனமாய்
காத்து வருகிறோம்

மௌனத்தில்
வலிமை உண்டு
மௌனத்தில்
ஆற்றல் உண்டு

மௌனம் வார்தைகள்
சாதிக்க முடியாததை
சாதித்து விடும்

மௌனம் ஞானிகளின்
பால பாடம்
நான் மௌனித்திருக்கிறேன்
மனசுக்குள் உன்னோடு
மகிழ்ந்திருக்கிறேன்

நான் மௌனமாய்
இருக்கும் போது தான்
உன் உருவப் படம்
என்னுள் ஒளிபரப்பாகிறது

நான் மௌனமாய்
இருக்கும் போது தான்
சாதனமின்றி
நமக்குள் சம்பாஷனை
நடக்கிறது

நாம் மௌன
சாம் ராஜ்யத்தின்
மன்னர்களாய்
முடி சூட்டிக் கொள்வோம்
மௌனமாய் ஒரு
ஆட்சி செய்வோம்

மௌனம்
வார்தைகளின் மகுடம்
மௌனமே சந்தோசம்
மௌனமே தங்கம்
வார்த்தை வெள்ளிகளை
விலக்கி வைப்போம்
மௌனமாய்
மௌனத்திற்கு ஒரு
விழா எடுப்போம்

கருத்துகள் இல்லை: