சனி, செப்டம்பர் 20, 2008

அந்தி வானம் - கவிதை தொகுப்புஅந்தி வானம்


இந்த


கவிதை தொகுப்பு


நேசித்த


நேசிக்கப்பட்ட


நெஞ்சங்களுக்கு


அர்ப்பணம்

கருத்துகள் இல்லை: