சனி, செப்டம்பர் 20, 2008

காதல் எனபது..

காதல் என்பது
கருத்து பரிமாற்றம் அல்ல
கூடிப் பேசி கலைந்து செல்ல

அது உணர்வுப் பரிமாற்றம்
உணர்வுடன் கூடிய
உயிர் பரிமாற்றம்

ஒரு முறை வெளியேறிய உயிர்
மீண்டும் உடல் புகுவது
எப்படி அசாத்தியமோ
அது போல்
பரிமாரிக் கொண்ட மனங்களும்
அங்கேயே தங்கி விடுகிறது

எப்படி போகிறதென்பதே
தெரியாமல் மனம் பறிபோகும்
ஒரு மாய வித்தை காதல்

அது என்ன மாயமோ
மனம் பறிக்கொடுத்த
மங்கை மட்டும்
உலக அழகியாய்
தெரியும் அதிசயம்

நினைவு வலையில் சிக்கி
சுயம் இழந்து போகும்
சோகச் சம்பவம்
காதலில் மட்டும் தான்
நிகழும்

ஆகவே இளைஞர்களே. . .
காதல் என்பது
கருத்து பரிமாற்றம் அல்ல
கூடிப் பேசி கலைந்து செல்ல

கருத்துகள் இல்லை: