ஞாயிறு, செப்டம்பர் 21, 2008

பூத்ததடி மெல்ல


பூத்ததடி மெல்ல

உன்னோடு எனக்கென்ன கோபம்
என் உயிரோடு எனக்கென்ன கோபம்
என்னோடு சண்டையிட்டு
எனக்கென்ன லாபம்

இடம் மாறிப் போய்விட்;ட
இதயங்கள் ரெண்டு
தடம் மாறிப் போய்விட்ட
சோகங்கள் உண்டு

உள்ளத்தில் ஒளித்து
வைத்த ஆசைகள் கோடி
என் உயிர் இங்கே அலையுதடி
உன் உயிரைத் தேடி

எத்தனை நாள் இனி இன்னும்
தாங்க வேண்டும் சோகம்
இனி எப்போதும் தீராதடி
உன்னோட தாகம்

உள்ளுக்குள் ஆசைகள்
கொப்பளித்து மெல்ல
நதி வெல்லமாய் ஓடுதடி
கடலுக்குள் செல்ல

பூட்டி வைத்த ஆசைகள்
பூத்ததடி மெல்ல - அடி
பூப்பெய்த பூவே
இதை யாரிடம் போய் சொல்ல

கருத்துகள் இல்லை: