வியாழன், செப்டம்பர் 18, 2008

பூசை

பூசை

உண்மையை விட்டு விட்டு
பொய்க்கு பூசை நடக்கிறது அங்கே

கால்களை இழந்து விட்டு
பாத யாத்திரை போகிறது
ஒரு கூட்டம்

வேல்கள் எல்லாம் வாள்களாக மாறி
மார்பில் பாய்கிறது

நிஜதுக்கு சமாதி நிழலுக்கு வழிபாடு

அவர்கள் இடித்தது மசூதி அல்ல மனிதம்
மனிதத்தை அழித்து விட்டு
மதம் வளர்கும் மாமனிதர்கள்

இவர்கள் சொல்கிறார்கள்
நாங்கள் இந்தியர்கள் என்று
பிறகு நாங்கள் யார்
விடை தருமா
இந்த தேசம்

கருத்துகள் இல்லை: